Hoppa till innehåll

Inblick

Woman ghost (2)

Husrening – min syn på olika andliga krafter:

Det finns ett antal olika andliga krafter som jag har transformerat under många års arbete som husrenare. Här följer en kort beskrivning av vad jag har kommit att förstå om de abstrakta andliga krafter som kan störa människors liv i större eller mindre grad. Du kan också titta på en kort video genom att klicka på denna länk: ”spöken” som ger en grundläggande inblick i vad spöken är.

Vänligt sinnade spöken: Denna form av spöke hemsöker ofta hus och annan egendom. Det är oftast en ande som inte gör någon skada. De flesta spöken av detta slag går vilse mellan dimensioner, vilket innebär att de ännu inte har återvänt till sitt hem i universum när den fysiska döden inträffade. Detta kan bero på flera orsaker. Det kan till exempel vara någon som har ett starkt band till något här på jorden, t.ex. ett hus, en egendom eller en annan person. Bandet är så starkt att det hindrar anden från att återvända till var den kom ifrån.

Negativa spöken: Denna form av energi kan skapa små störningar i ett specifikt rum eller del av ett hus. Störningen kan vara ett ljud eller något liknande, ett föremål försvinner från en plats och hittas i en annan. Denna form av energi kan också ses som en skuggrörelse i rummet och i dessa stunder sjunker temperaturen i rummet och du upplever en isande känsla. Den kan också avge en dålig lukt.

Poltergeist: Poltergeist är en avancerad form av spöke som kan vara mycket aktiv och kan som sådan skapa kaos och rädsla för dem som bor i bostaden där den befinner sig. Poltergeisten är en kraftfull negativ kraft som kan stå emot de rituella metoder som ofta genomförts i ett försök att ta bort den, och den kommer inte att påverkas av sådana metoder. Denna form av negativ energi kräver djupare och mera avancerade metoder för att tas bort och omvandlas.

Icke inkarnerade andar: Den icke inkarnerade anden är en energi som väljer att inte återvända till jorden enligt lagen om Karma. Detta innebär i princip att man väljer att inte arbeta med det negativa man skapat i ett tidigare liv för att omvandla och läka det. Detta är anledningen till att denna form av energi besitter andra människor i ett försök att kontrollera deras själ, vilket är anledningen till att en besatt person kan ha två eller flera personligheter. Detta betyder att man är en person ena minuten och en annan person i nästa, även med en annan röst eller utseende. Den icke inkarnerade anden är också en avancerad form av energi som kräver stark, tydlig energi för att ta bort.

Demoniska krafter: Den demoniska kraften är en av de starkaste negativa krafter som man kan stöta på, i själva verket är den en av Mörkrets härskare. Detta är en mycket avancerad energi som använder den mörka sidan för att skapa rädsla i människors hjärtan i ett försök att kontrollera dem. Denna energi kan besätta en eller flera människor och kan ta över deras liv. De besatta personerna lever på den mörka sidan, ofta som en form av zombie där själens kraft att slå tillbaka har blivit mycket svag, och har som sådan liten möjlighet att eliminera den mörka kraften inifrån. Denna form av arbete kräver också mer avancerade metoder av den som utför det.

Om du har några frågor om ovanstående kontakta mig.